Over ons

Beleidsplan Stichting Kringloop Hof van Twente

Naam: Stichting Kringloop Hof van Twente
Pastoriestraat 2, 7471 CS Goor

E-mailadres: [email protected]
Website: www. kringloopoutlethvt.nl
Oprichtingsdatum: 1 september 2017
KvK- nummer: 69597766
RSIN nummer: 857933723
Bankrelatie: RABO IBAN  NL 20 RABO  0323 3508 44

Missie

De missie van de stichting geeft de identiteit van de organisatie weer. Ook komt in de missie naar voren wat de stichting wil zijn en waar ze voor gaan:

Maatschappelijk ondernemen is ons belangrijkste doel. Als stichting willen wij bijdragen aan de duurzame samenleving. Gebruikte spullen worden ingezameld en geschikt gemaakt voor verkoop in de winkel. Daarnaast willen actief mensen laten deelnemen aan de participatie.
 

Visie

De Stichting Kringloop Hof van Twente wil zoveel mogelijk mensen een plek bieden om tot bloei te komen. Daardoor wil de stichting dat deze mensen weer onderdeel worden van de arbeidsmarkt. Dit kan doordat zij een betaalde baan vinden elders of omdat zij een betaalde baan krijgen binnen de stichting. Daarnaast wil de stichting hergebruik stimuleren dat doet zij door ervoor te zorgen dat de producten die binnen komen pas in de winkel komen te staan op het moment dat zij compleet of schoon zijn.

Doelstelling

De Stichting Kringloop Hof van Twente heeft ten doel:

  1. het bevorderen van de leefbaarheid in de Gemeente Hof van Twente en;
  2. het verrichten van alle handelingen die hier in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;
  3. het bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die behoefte    hebben om (meer) te participeren in de maatschappij.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. stimulering van de lokale economie, de arbeidsparticipatie en het milieu door hergebruik van materialen.
  2. het beschikbaar stellen van begeleiding, werkervaringsplaatsen, stageplekken, dagbesteding, vrijwilligerswerk en overige vereiste faciliteiten/werkzaamheden om bovenstaande te bereiken.
  3. door het exploiteren van een Kringloop-Outlet en Repair café wordt getracht het bovenstaande te verwezenlijken.