Beleidsplan

/Beleidsplan
Beleidsplan 2018-04-12T08:37:49+00:00

Beleidsplan Stichting Kringloop Hof van Twente

Naam: Stichting Kringloop Hof van Twente
Pastoriestraat 2, 7471 CS Goor

E-mailadres: info@www.kringloopoutlethvt.nl
Website: www. kringloopoutlethvt.nl
Oprichtingsdatum: 1 september 2017
KvK- nummer: 69597766
RSIN nummer: 857933723
Bankrelatie: RABO IBAN  NL 20 RABO  0323 3508 44

Missie

De missie van de stichting geeft de identiteit van de organisatie weer. Ook komt in de missie naar voren wat de stichting wil zijn en waar ze voor gaan:

Maatschappelijk ondernemen is ons belangrijkste doel. Als stichting willen wij bijdragen aan de duurzame samenleving. Gebruikte spullen worden ingezameld en geschikt gemaakt voor verkoop in de winkel. Daarnaast willen actief mensen laten deelnemen aan de participatie.
 

Visie

De Stichting Kringloop Hof van Twente wil zoveel mogelijk mensen een plek bieden om tot bloei te komen. Daardoor wil de stichting dat deze mensen weer onderdeel worden van de arbeidsmarkt. Dit kan doordat zij een betaalde baan vinden elders of omdat zij een betaalde baan krijgen binnen de stichting. Daarnaast wil de stichting hergebruik stimuleren dat doet zij door ervoor te zorgen dat de producten die binnen komen pas in de winkel komen te staan op het moment dat zij compleet of schoon zijn.

Doelstelling

De Stichting Kringloop Hof van Twente heeft ten doel:

 1. het bevorderen van de leefbaarheid in de Gemeente Hof van Twente en;
 2. het verrichten van alle handelingen die hier in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;
 3. het bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die behoefte    hebben om (meer) te participeren in de maatschappij.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. stimulering van de lokale economie, de arbeidsparticipatie en het milieu door hergebruik van materialen.
 2. het beschikbaar stellen van begeleiding, werkervaringsplaatsen, stageplekken, dagbesteding, vrijwilligerswerk en overige vereiste faciliteiten/werkzaamheden om bovenstaande te bereiken.
 3. door het exploiteren van een Kringloop-Outlet en Repair café wordt getracht het bovenstaande te verwezenlijken.

De eerste doelstelling, het stimuleren van hergebruik van producten en materialen, is (na preventie) de tweede trede op de zogenaamde ‘Ladder van Lansink’.

De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende.

De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende ‘treden’:

 • preventie
 • hergebruik
 • sorteren en recyclen
 • verbranden
 • storten

Kringloop-Outlet

Het hergebruik zal door het openen van een Kringloop-Outlet worden gestimuleerd. Met de gemeente Hof van Twente en Twente Milieu zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt over materiaal dat niet herbruikbaar is.

Naast het hergebruik zullen we ook goederen aanbieden dat is opgekocht of geschonken. De zogenaamde “winkeldochters”. We proberen daarmee de top van de markt te zijn. Ook zullen we toners en andere kantoorartikelen gaan verkopen.

Repair café                                           

Als aanvulling op de Kringloop-Outlet zal ook een Repair café worden opgestart. Het Repair café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait om (samen) repareren en overdracht van kennis. Op de locatie waar het Repair café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren aan meubels, elektrische apparaten, fietsen, computers, elektronica, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair café gaat de deskundige samen met de eigenaar aan de slag. Op die manier wordt in een ontspannen sfeer technische kennis overgedragen.

Doordat er minder wordt weggegooid draagt het Repair café ook bij aan de klimaatdoelstellingen.

Anbi 

De Stichting Kringloop Hof van Twente gaat ervan uit in 2018 een zogenaamde erkenning ANBI-status te verkrijgen. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Voor meer informatie bel 0547-745210 of mail naar info@www.kringloopoutlethvt.nl